Sabbatsluiten: Discipelschap deel 2

Elke laatste sabbat (zaterdag) van de maand sluiten we gezamenlijk de sabbat en verwelkomen wij de nieuwe week. Dit doen we door middel van zang, spel, korte overdenkingen en meer. We beginnen stipt om 18:00. Reserveer daarom snel een plekje via het reserveringsknopje hierboven.

DISCIPELSCHAP

Ook ditmaal staat het thema discipelschap centraal. Vorige maand hebben we al een aantal fasen behandeld die een discipel van God mee maakt gedurende zijn of haar leven. We bespreken dit keer nog een aantal fasen die een discipel meemaakt als ook de valkuilen die bij een dergelijke fase hoort. Bent u benieuwd? Reserveer snel een plek om er fysiek bij te zijn.

Fysiek en Virtueel

U kunt zowel virtueel als Fysiek deelnemen aan het programma. Reserveer een plekje via het Reserverings knopje of login via ZOOM:

MeetingID: 968 4660 5483
Passcode: 904617

Social

De avond zal worden afgesloten met gezellige spelletjes avond. Dit wil je niet missen dus reserveer snel een plekje