Summerfair 2023

De laatste Open Dag was in 2019 en daarna weten we wat er kwam: corona…Maar op 2 juli 2023 gaat de Adventkerk weer een Open Dag voor de leden van de kerk organiseren al noemen wij dat tegenwoordig Summerfair! 

Meer info en aanmelden kan hier